Ахмет Бағира

жас: 22 жас

білім: С.М.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті. 

БАЙҚАУДЫҢ СЕРІКТЕСТЕРІ