Кисеева Шырын

Жас: 24 жаста

Білім: Қ.И.Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық зерттеу университеті

БАЙҚАУДЫҢ СЕРІКТЕСТЕРІ