Садыкова Азалия

жас: 18 жас

білім: Ахмет Жұбанов атын.Ақтөбе музыкалық колледжі.

БАЙҚАУДЫҢ СЕРІКТЕСТЕРІ